Vremya i Steklo / Potap + Mozgi / Michelle Andrade – New York